Evrendeki En Büyük Gösteri
Sen Kendini Keşfettiğinde Başlar.

-Sigmund Freud

İskenderun
Psikolog

Terapi Görseli

İskenderun psikolog ofisleri arasında yerimizi almış bulunmaktayız. Web sitemizi bir çok amacımızı gerçekleştirmek için kullanıyoruz. Peki sizler sitemizden nasıl faydalanabilirsiniz? Blog bölümümüzde bulunan ebeveynlik, öfke problemleri, zararlı alışkanlıkları bırakmak ve benzeri bir çok konuda yazdığımız yazıları okuyabilirsiniz. Eğer İskenderun Psikolog yardımı almak istiyorsanız iletişim bölümümüzden bize ulaşıp probleminiz hakkında bir ön görüşme sağlamanız mümkün.

psikolojik-testler

Hangi durumlarda Psikologa ihtiyaç Duyulur?

İskenderun Psikolog ofisimizde hizmet alabileceğiniz konular :

 • Kaygı bozuklukları, Sosyal Fobi
 • Kariyer ve Eğitim Danışmanlığı
 • Özgüven Problemi, Fobiler (Uçak Korkusu, Araç kullanamama vb.)
 • Stres, Kişisel Gelişim, Mutsuzluk
 • Kişilik Bozuklukları
 • Oyun Terapisi ve Gelişimsel Değerlendirme

gibi bir çok konuda hizmet alabilir, yaşam kalitenizi arttırabilirsiniz.

Ön Görüşme

Ücretsiz öngörüşme için bizimle hemen iletişime geçin.

Psikolojik testler

İskenderun Psikolog Ofisimizde Uygulanan Psikolojik Testler

0-6 yaş bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır. Annelere sorularak ‘evet, hayır, bilmiyorum’ şeklinde yanıtlanan toplam 154 maddeden oluşmuştur. Sorular gelişimin farklı, ancak birbirleriyle ilişkili alanlarını temsil edecek biçimde düzenlenmiştir. Bu alanlar ise aşağıda listelenmiştir.

 • Dil-bilişsel
 • İnce motor
 • Kaba motor
 • Sosyal beceri
 • Öz bakım 

8-17 yaşa uygulanabilir. Öğrenme güçlüğü dinleme, konuşma, okuma, yazma, muhakeme ya da matematiksel yeteneklerin ediniminde ve kullanımında önemli zorlukların yaşandığı bir durumdur. Test; Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma, Matematik ve Muhakeme alanları olmak üzere 6 alt testten oluşur. Bu alt testlerin birinde veya daha fazlasında öğrenme güçlüğünün yaşanıp yaşanmadığının teşhis edilmesine yardımcı olur.

Duyusal, ilişki kurma, dil becerileri, beden ve nesne kullanımı, sosyal ve öz bakım becerileri olmak üzere toplam beş alt ölçekten oluşan 57 maddelik bir değerlendirme aracıdır. Ölçekteki maddeler çocuklarda otizm ile ilgili yaşanılan sorunların boyutu konusunda bilgi verir.

Yansıtmalı(projektif) bir kişilik analizi testidir. Psikodinamik olarak yorumlanan bu testte 31 adet kart bulunur ve her kartın kendine göre bir hikayesi vardır. Bu testte kişiliğin, çatışmalar, baskın dürtüler, ilgi alanları, sosyal ilişkiler ve güdüler gibi altta yatan dinamiklerinini analiz etmek amaçlanır. Kişilik çatışmalarının altında yatan belli başlı örüntüleri değerlendirme imkanı veren TAT kartları psikolog tarafından seçilerek bireylere sırayla gösterilir. Kartlarda gördükleri üzerine bir hikaye anlatmaları istenir. Kişiler bu hikayelere kendi iç dinamiklerini yansıtarak aslında kendileri hakkında da bilgi vermiş olurlar. Ancak bu bilgiler psikanalitik ve çözümlemesi karmaşık olduğundan bir uzman tarafından yapılmalıdır.

16 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanabilir. Uygulanması uzmanlık gerektiren bu test,  bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan çok yönlü bir kişilik testidir. Maddeler Doğru/Yanlış/Bilmiyorum şeklinde cevaplandırılan 566 sorudan oluşmaktadır. Testin 10 kişilik ve 3 de geçerlik alt testi vardır. Psikopatolojik gruplara göre ayrılan bu alt testler aşağıda belirtilmiştir.

 1. Hipokondri
 2. Depresyon
 3. Histeri
 4. Psikopatik sapma
 5. Kadınlık-Erkeklik
 6. Paranoya
 7. Psikasteni(OKB)
 8. Şizofreni
 9. Hipomani
 10. Sosyal içedönüklük

MMPI sadece psikopatolojik durumlarda uygulanmaz ve psikolojik sorunları olmayan bireylerin kişilik özelliklerinin ortaya çıkarılmasında da kullanılabilir.

18-30/36 aylık çocuklarda otizmin belirtilerini tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir tarama ölçeğidir. M-CHAT toplam 23 maddeden oluşmaktadır ve uygulaması yaklaşık 10-15 dakika sürmektedir. M-CHAT çocuğunuzda otizm şüphesi olup olmadığını gösterir.

Tamamlanmamış cümlelerden oluşan bir testtir. Bu test, Form A 8-18 yaşları arası, Form B ise 13 ve yukarı yaşları içeren iki formdan oluşmaktadır. Danışandan verilen eksik cümleleri tamamlanması istenir. Bu cümlelerin analizi psikoloğumuz tarafından pozitif, negatif ve nötr şeklinde belirlenerek yapılır. Danışanın yakın çevresinde ilgili olduğu konulara karşı duygusal tutumunu, tavır ve çevresinde ilgili olduğu konulara karşı duygusal tutumunu, kendisi ve ailesi hakkında ki duygu ve düşüncelerini incelemek için kullandığımız projektif bir testtir.

Mersin Üniversitesi Psikoloji mezunuyum. Hatay/İskenderun' da danışmanlık hizmeti vermekteyim.Psikolojik danışmanlık; kaliteli yaşamayı öğretmesi, kendimizi tanıyarak, dinleyerek farkındalığımızın oluşmasıyla yaşam standartlarımızın yükselmesi için vardır.
Selda GÖZCÜ
Psikolog